Sikkerhetskurs

Sikkerhetskurs

Målsetting: Å bidra til økt sikkerhet for ansatte som kan oppleve utfordrende atferd, aggresjon og vold i arbeidslivet.

Innhold:

  • Personalatferd og tilstedeværelse

  • Juridiske fag

  • Forståelse av aggresjon og vold

  • S.T.O.P.-modell for vurdering og håndtering av risiko

  • Gruppearbeid

  • Avviksrapportering og oppfølging av ansatte

Praktisk gjennomføring:

Kurset gjennomføres etter avtale med den enkelte kunde og kan gjennomføres digitalt eller som ordinært kurs med oppmøte. 

Kurset krever ingen forkunnskaper.