Meny
Logg inn

Her kan du:

  • Laste ned kursbevis
  • Melde på kurs
  • Se din historikk
  • Benytt "Glemt passord" ved første pålogging

 

 

Etikk

Etikk handler i vårt perspektiv om personalatferd, gode holdninger, og ivaretakelse av målpersonen. Det er en ufravikelig sammenheng mellom personalets atferd og målpersonens respons. Etikk handler for oss om å være bevisst vår rolle og hele tiden ha fokus på hva som er minst mulig inngripende. Forebygging av utfordrende atferd, aggresjon og vold, krever trygghet, kompetanse og ferdigheter. I relasjon til aggresjon og vold er det en nær sammenheng mellom usikkerhet og frykt, og negativ personalatferd. Gode eller dårlige holdninger i personalgruppa har ofte en sammenheng med forutsigbarhet, struktur og graden av mestring og trygghet.

'