Meny
Logg inn

Her kan du:

 • Laste ned kursbevis
 • Melde på kurs
 • Se din historikk
 • Benytt "Glemt passord" ved første pålogging

 

 

Juridiske fag

Vi har gjennom mange år samarbeidet med mange jurister, deltatt i straffesaker, mottatt veiledning og studert litteratur relevant for de målgrupper og fag som vi arbeider med. Dette har gitt oss et godt fundament for å nå frem til våre målgrupper på en konkret og forståelig måte. Vårt fokus er kjente problemstillinger med konkrete forslag til tiltak. Alle juridiske fag er rettet mot møte med håndtering av utfordrende atferd og omfatter prioriterte deler av:

 • Menneskerettighetsloven
 • Straffeloven
 • Straffeprosessloven
 • Arbeidsmiljøloven
 • Opplæringsloven
 • Helse- og omsorgstjenesteloven kap 9
 • Lov om psykisk helsevern
 • Barnevernloven
 • Helsepersonelloven
 • Kommunehelsetjenesteloven

Vårt fokus er å bevisstgjøre områder innenfor hvert lovverk som krever oppmerksomhet i forhold til håndtering av utfordrende atferd. Vi bistår med forståelse av hva som er lov, hva som er hensiktsmessig, og hvordan ulike hendelser bør dokumenteres.

'