Meny
Logg inn

Her kan du:

  • Laste ned kursbevis
  • Melde på kurs
  • Se din historikk
  • Benytt "Glemt passord" ved første pålogging

 

 

Risiko og sikkerhet

Risiko og sikkerhet omfatter mange forhold i en virksomhet. Vårt fokus er primært knyttet opp mot utfordrende atferd, trakassering, trusler, aggresjon og vold. For ansatte som opplever utfordrende atferd er det viktig å være sikkerhetsbevisst. Samtidig skal vi unngå å bli sikkerhetsfokusert i for stor grad. I arbeidet med mennesker som er utfordrende i sin atferd, eller som utgjør en fare for de ansatte, må vi balansere en god sikkerhetskultur med god ivaretakelse av de menneskene vi jobber med.

Utfordrende atferd påvirkes av mange faktorer og enhver situasjon er unik. Forhold som påvirker en situasjon kalles innvirkende faktorer og kan deles inn i ulike kategorier som for eksempel;

  • Beredskapsplan og prosedyrer: Internkontrollforskriften pålegger alle virksomheter å gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse. Der hvor det avdekkes fare- og risikomomenter, plikter arbeidsgiver å utarbeide skriftelige rutiner for hvordan arbeidet skal utføres.
  • Funksjon og formål: Omfatter hvilke tjenester deres arbeidsplass utøver. Det er viktig å avklare i hvilken grad forvaltning av hjelp, bistand, verdier, kontroll eller grensesetting påvirker ansattes sikkerhet. Det er også av stor betydning om arbeidet utføres i egne lokaler, eller om arbeidet utføres ambulerende (ute hos målpersonen).
  • Fysisk miljø: Omfatter arbeidsplassens utforming og kartlegging av forhold som kan bidra til forbedret funksjonalitet og økt sikkerhet.
  • Bemanning: Omfatter antall ansatte, men også forhold som personlig egnethet, kompetanse, holdninger, trygghet og samhandling mellom kolleger.
  • Teknisk sikkerhet: Omfatter kameraovervåkning, alarmer og sporingsteknologi.
  • Fysisk sikkerhet: Omfatter fysiske sikkerhetstiltak som låste dører, sikkerhetsglass, skallsikring (sikring av et område), verneutstyr, og i noen tilfeller mekaniske tvangsmidler til å sikre personen.
'