Om oss

Verge har flere definisjoner, selv om det å være noens verge er mest vanlig. Vår definisjon har flere meninger fordi vår kompetanse berører flere parter.

Les mer

Vår profil

Identifisere

Kartlegging og refleksjon

Stabilisere

Skape forutsigbarhet og trygghet
 

Intervenere

Mestring av vanskelige situasjoner

Vi som jobber i Verge

Kurssenter

Verge Opplæring AS
Brugata 17, 2. etg.
0186 OSLO

Tlf: +47 22 17 17 90
post@verge.no