Integritet

I møte med utfordrende atferd må vi hele tiden forholde oss til etiske, juridiske og faglige dilemma. Vi er upartiske og har likeverdig fokus på arbeidstaker sin trygghet og målpersonen sin integritet. Vår visjon er å føle oss stolte over hva vi gjør, fokusere på rettferdighet, være dynamiske og endringsvillige, og ikke minst kreative og løsningsorienterte.