Kvalitet

I vårt arbeid med utfordrende atferd har vi fokus på effektiv pedagogikk som skaper mestring. Vi er opptatt av å se den enkelte og skape trygge rom for læring. Vi skal være gode rollemodeller og formidle vår kunnskap innenfor faglige og etiske rammer. Det handler ikke bare om hva vi lærer bort, men i like stor grad hvordan.