Årsavtale for ressurspersoner

Årsavtale for ressurspersoner

Målsetting: Årsavtale for ressurspersoner skal bidra til regelmessig oppfølging og forutsigbare kostnader.

Innhold: Årsavtale består av 4 oppfølgingsdager per år som er et minimum antall oppfølginger for å opprettholde status som ressursperson. Oppfølginger koster kr 3150,- per oppfølgingsdag hvis disse bestilles enkeltvis. Ved bestilling av årsavtale koster det kr 9500,- per deltaker for 4 oppfølgingsdager. Dette gir en besparelse på kr 3100,- per ressursperson.

Følgende vilkår gjelder for årsavtale:

 • Årsavtalen gjelder for perioden 1.1.-31.12.2024
 • Den enkelte ressursperson er selv ansvarlig for å melde seg på oppfølginger.
 • Oppfølgingene er temabasert, og det er flere temaer hver måned. Kursdagene finner du i kurskalenderen under "Ressursoppfølginger".
 • Avtalen kan overdras til andre ressurspersoner fra samme arbeidsplass hvis arbeidsplassen må erstatte en ressursperson som slutter i sin stilling.
 • Ubenyttede dager kan ikke overføres til neste kalenderår. Det er lurt å planlegge hvilke kurs du ønsker å delta på i god tid før gjennomføring.
 • Vi forbeholder oss retten til å avlyse oppfølginger med for få deltakere, inntil 10 dager før kursstart.

 

 

Kursinformasjon

 • Oslo
  31.12.2024
  Brugata 17, 0186 Oslo

  Årsavtale

  Pris
  9500,- per deltaker