Lær å mestre vanskelige situasjoner

Trygghet og mestring av utfordrende atferd
Kurspåmelding

Trygghet for ansatte

For faglig og etisk integritet
Kurspåmelding

Redusert sykefravær og turnover

Ta vare på dine ansatte, det lønner seg
Kurspåmelding

Økt kvalitet på tjenesten

Trygghet bidrar til utvikling og vekst
Kurspåmelding

Bransjeledende kompetanse tilpasset et stort antall yrkesgrupper siden 1992

Som Norges ledende leverandør tilbyr vi "Best Practice" tilpasset dine behov. 

Omsorg

Yrkesgrupper innen helse, omsorg og utdanning med omsorgsplikt ovenfor sin målgruppe.

Service

Yrkesgrupper som yter tjenester og bistand, hvor primærfokus er arbeidstakers trygghet og sikkerhet.


Sikkerhet

Yrkesgrupper med definerte roller knyttet til kontroll og sikkerhet

Opplæring og bistand lokalt hos kunden, over hele landet

Se våre kurs

Trygghet og mestring i møte med utfordrende atferd

 

  • Risiko- og behovsvurdering
  • Forebyggende tiltak
  • Juridisk forankring
  • Etisk refleksjon
  • Kommunikasjon
  • Konflikthåndtering
  • Skadeavverging
  • Ettervern

Praktisk kompetanse med simulering og personlig veiledning

Vår kompetanse

Forebygging

Forebygging koster minst og er mest effektivt. Vi formidler kunnskap og ferdigheter som motiverer deg til læring og mestring.


Les mer
Forebyggende tiltak krever kunnskap, ferdigheter og struktur. Gode vurderinger av risiko- og behov, danner grunnlaget for tiltak og opplæring. Vi formidler praktiske ferdigheter som forebygger, men bistår også med kartlegging og risikovurdering.

Håndtering

Håndtering av utfordrende atferd er krevende og belastende. Vi har kunnskap og erfaring som gir deg økt trygghet og mestring, når usikkerhet og frykt kan ta overhånd. 


Les mer
Håndtering av utfordrende atferd begynner med effektive forebyggende tiltak. Når frustrasjon, sinne og aggresjon kommer til uttrykk, er trygghet og gode handlingsalternativer avgjørende for utfallet. Vi gir deg verktøyene du trenger på veien mot en tryggere hverdag.

Ettervern

Ta vare på dine ansatte, det lønner seg. Trygghet og mestring forebygger traumer, sykefravær og turnover. 


Les mer
Ettervern omfatter ivaretakelse av alle berørte parter og nye forebyggende tiltak. Ettervern skal begrense konsekvensene av en hendelse, men også bidra til læring og utvikling. Vi skal dokumentere hendelser, være transparente, og ha en beredskap som kan gi praktisk støtte og bistand.
Lær mer

Kurskalender

Positive læringsopplevelser med praktisk kunnskap og funksjonelle ferdigheter

Oppdatering for ressurspersoner

29. Aug 2024

Åpent basiskurs

02. Sep 2024

Åpent ressurspersonkurs

09. Sep 2024

Kunder med fokus på konflikthåndtering

Siden 1992 har vi i Verge opplæring as bistått over 30 ulike yrkesgrupper med utvikling av kompetanse.
Vi jobber med et stort mangfold av yrkesgrupper med sine unike behov. Felles for alle våre målgrupper er behovet for trygghet og mestring i kontakt mellom mennesker, hvor stress og følelser skaper utfordringer i relasjonen som kan føre til konflikt, sinne og aggresjon.

Bufetat Høgskolen i Harstad Høgskolen i Molde Signo Otrera Kirkens Bymisjon DSS Bærum kommune Oslo Røde Kors Frelsesarmeen Fagforbundet Akershus universistetssykehus HF Vestre Viken HF Sunnaas sykehus Oslo kommune Barne og familieetaten Drammen kommune Arendal kommune

Referanser
Hva våre kunder sier

Verge Opplæring AS har bidratt med kunnskapsrike kursholdere og en tilgjengelig og løsningsorientert administrasjon. Et godt samarbeid som har gitt Drammen kommunes ansatte en kompetanse de har bruk for i det daglige. Verge Opplæring AS leverer på øverste hylle. 

Drammen kommune
Rådgiver ved stabsenheten Utvikling og digitalisering

Verge opplæring AS, ved Pål-Erik Ruud har bistått ambulanseavdelingen ved OUS med utvikling av konseptet Sikkerhet I Prehospitalt Arbeid (SIPA). Verge har på en meget profesjonell måte hjulpet oss å kartlegge og utvikle et kurskonsept som svarer til våre utfordringer.

Ambulansestasjon Sentrum Oslo Universitetssykehus
Morten Bjønnæs Steffensen Stasjonsleder

Kurssenter

Verge Opplæring AS
Brugata 17, 2. etg.
0186 OSLO
 

Tlf: +47 22 17 17 90
post@verge.no