Om Verge

Kunnskap, ferdigheter og refleksjon.

Verge har flere definisjoner, selv om det å være noens verge er mest vanlig. Vår definisjon har flere betydninger fordi vår kompetanse berører flere parter.

Vi tilfører kunnskap, ferdigheter og refleksjon til å forebygge og håndtere utfordrende atferd, innenfor faglige, etiske og funksjonelle rammer. Det røde elementet i vår logo representerer uro, utfordring, trussel og fare. Dette elementet stoppes og holdes oppe av verge. Symbolikken representerer vårt likeverdige fokus på mottaker av tjenesten og arbeidstaker, og at vår kompetanse har en støttefunksjon som tilpasses den enkeltes behov.

Verge (beskytte)

  • mot aggresjon og vold
  • mot maktmisbruk
  • mot konsekvensene av egen atferd

Verge (ivareta)

  • faglig integritet
  • klientens integritet
  • etiske rammer

Våre Verdier

Integritet

Vi er stolte av vår historie og alle de menneskene vi har hjulpet på veien mot en tryggere hverdag.


Les mer
I møte med utfordrende atferd må vi hele tiden forholde oss til etiske, juridiske og faglige dilemma. Vi er upartiske og har likeverdig fokus på arbeidstaker sin trygghet og målpersonen sin integritet. Vår visjon er å føle oss stolte over hva vi gjør, fokusere på rettferdighet, være dynamiske og endringsvillige, og ikke minst kreative og løsningsorienterte.

Kvalitet

Kvalitet kan være en objektiv faktor, men også en subjektiv opplevelse.


Les mer
I vårt arbeid med utfordrende atferd har vi fokus på effektiv pedagogikk som skaper mestring. Vi er opptatt av å se den enkelte og skape trygge rom for læring. Vi skal være gode rollemodeller og formidle vår kunnskap innenfor faglige og etiske rammer. Det handler ikke bare om hva vi lærer bort, men i like stor grad hvordan.

Troverdighet

Vår erfaring, integritet og kvalitet gir oss troverdighet.


Les mer
Vår troverdighet er etablert over lang tid. Det er våre kunder og samarbeidspartnere som kan bekrefte vår integritet og kvalitet. Våre ansatte har lang erfaring fra praksis og et godt faglig fundament. Vi er stolte av den jobben vi gjør og verdsetter gleden av å kunne hjelpe andre.

Vår Profil

Likeverdig fokus på ansatte og deres målpersoner

Identifisere

Kartlegging og refleksjon


Stabilisere

Skape forutsigbarhet og trygghet


Intervenere

Mestring av vanskelige situasjoner


Kurssenter

Verge Opplæring AS
Brugata 17, 2. etg.
0186 OSLO
 

Tlf: +47 22 17 17 90
post@verge.no