Liv Ruud

Administrasjon

Liv er utdannet adjunkt og har arbeidet mange år i grunnskolen. Liv er ansvarlig for vår daglige administrasjon internt og ut mot kunder. Liv arbeider med HMS, kursadministrasjon, fakturering, reiseregninger, lønn, nyhetsbrev og webpublisering.