Kurs

Våre kurs

Positive læringsopplevelser med praktisk kunnskap og funksjonelle ferdigheter​​​​​​​

Se også vår kurskalender Gå til kurskalender

 • AFAK (Aggresjonsforebyggende atferd og kommunikasjon)

  Mer info
 • Aggresjonsforebyggende atferd og kommunikasjon

  Mer info
 • Arbeid med psykisk utviklingshemmede

  Mer info
 • Arbeid med psykisk utviklingshemmede

  Mer info
 • Basiskurs

  Mer info
 • Basiskurs skole

  Mer info
 • Formidlingsmetodikk

  Mer info
 • Grunnkurs i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Kapittel 9

  Mer info
 • Håndtering av utagerende barn

  Mer info
 • Juridisk og etisk forankring ved bruk av makt og tvang

  Mer info
 • Oppdatering for ressurspersoner

  Mer info
 • Oppdatering for ressurspersoner 2 dager

  Mer info
 • Positiv atferdsstøtte (PAS)

  Mer info
 • Ressurspersonkurs

  Mer info
 • Rollespill og videoveiledning

  Mer info
 • S.T.O.P. – analyse og simulering

  Mer info
 • Sikkerhetskurs

  Mer info
 • Skole

  Mer info
 • Utfordrende atferd i skolen

  Mer info
 • Vold og trusler på arbeidsplassen

  Mer info

Kurssenter

Verge Opplæring AS
Brugata 17, 2. etg.
0186 OSLO
 

Tlf: +47 22 17 17 90
post@verge.no