Grunnkurs i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Kapittel 9

Grunnkurs i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Kapittel 9

NB: Kurset krever ingen forkunnskaper, og er et grunnkurs.

 

Målsetting:

Kurset tar sikte på å øke deltagernes bevissthet rundt juridiske og etiske rammer knyttet til bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming.

Kurset har hovedfokus på faglig og etisk refleksjon rundt den praktiske gjennomføringen av ulike tvangstiltak, og undervisningen vil ha fokus på case-eksempler til drøfting.

Teorigrunnlaget bygger på elementer fra positiv atferdsstøtte, ulike etiske refleksjonsmodeller, samt grunnleggende prinsipper om forebygging, dynamisk maktanvendelse og de-eskaleringsteknikker.

Kurset er et teoretisk kurs.

 

Innhold: Kurset inneholder en gjennomgang av aktuelle lovtekster, samt temaene:

  • Forebygging og tilrettelegging
  • Vilkår for bruk av makt og tvang
  • Andre løsninger og alternative metoder
  • Prinsippet om minst mulig inngripen
  • Krav til faglig og etisk forsvarlighet
  • Tiltakets utforming, estetikk og konsekvenser
  • Selvbestemmelse
  • Forholdet til andre lovtekster