Vold og trusler på arbeidsplassen

Vold og trusler på arbeidsplassen

Målsetting: Bevisstgjøre deltakerne på erfarigsbasert kunnskap knyttet til organisering, kvalitetssikring og kompetanseutvikling, relatert til vold og trusler på arbeidsplassen.

Innhold: Kurset består av:

  • Vold og trusler i arbeidslivet - status og konsekvenser
  • Juridiske krav til forebyggende tiltak, opplæring og kvalitetssikring
  • Beredskapsplan for vold og trusler på arbeidsplassen - sentrale temaer
  • Lederens rolle for å lykkes med organisering og kvalitetssikring - praktiske eksempler
  • Kompetanseutvikling, metodevalg og faglig forankring
  • Dialog med gruppa rundt relevante utfordringer