Formidlingsmetodikk

Formidlingsmetodikk

Målsetting: Utvikle egne ferdigheter i presentasjon og veiledning ved gjennomføring av vergetrening på egen arbeidsplass.

Innhold:

  • Formidlingsmetodikk
  • Praktiske trening i formidling av vergeteknikker
  • Individuell veiledning
  • Forberedelser og egenutvikling

Kurs i formidlingsmetodikk er tilrettelagt for ressurspersoner og har som formål å videreutvikle egne ferdigheter, mestring og trygghet i rollen som kollegaveileder i arbeid med utfordrende atferd.

Deltakelse på kurset forutsetter bestått basiskurs og ressurspersonkurs i regi av Verge Opplæring AS