Aggresjonsforebyggende atferd og kommunikasjon

Aggresjonsforebyggende atferd og kommunikasjon

Målsetting: Aggresjonsforebyggende atferd og kommunikasjon (AFAK), skal gi deltakerne kunnskap om aggresjon og vold. Opplæringen gir en innføring i hvordan aggresjon og vold kan forebygges og håndteres.

Innhold: Kurset består av teoretisk presentasjon med dialog i gruppa. I tillegg gjennomføres det praktiske øvelser. Opplæringen inneholder kunnskap om:

  • Aggresjon og vold
  • Kommunikasjon
  • Grensesetting
  • Aktiv sansing av varsel- og faresignaler
  • Posisjonering
  • Positiv personalatferd
  • Samhandling
  • Risikovurdering