Rollespill og videoveiledning

Rollespill og videoveiledning

Målsetting: Rollespill og videoveiledning er en erfaringsbasert modul som bidrar til dynamisk og realistisk øvelse i håndtering av utfordrende atferd. Kurset gjennomføres som en deltakeraktiv modul og skal gi ressurspersoner en innføring i hvordan de kan bruke rollespill som metode for å vedlikeholde kompetansen på egen arbeidsplass.

Innhold:

  • Planlegging
  • Gjennomføring
  • Bruk av video
  • Videoveiledning av kolleger
  • Refleksjon
  • Rollespill som metode for diskusjon av holdninger, personalatferd og samhandling
  • Hjemmelsgrunnlag og miljøterapeutisk tilnærming