Skole

Skole

Målsetting: Kvalitetssikring og  bevisstgjøring av tiltak rettet mot utfordrende atferd i skolen.

Innhold:

  • Juridisk forankring. En gjennomgang av aktuelle lovverk
  • Erfaringsutveksling
  • Metodevalg og refleksjon rundt begrepet "minst mulig inngripende»
  • Posisjonering, aktiv skjerming og samhandling
  • Ledsagergrep, støttegrep og føring
  • Situasjonstrening med veiledning tilpasset hver enkelt deltaker
  • Den enkelte deltaker kan melde ønsker og behov for dagen ved å kontakte ansvarlig kursleder

Deltakelse på kurset forutsetter bestått basiskurs og ressurspersonkurs i regi av Verge Opplæring AS