Formidlingsmetodikk

Formidlingsmetodikk

Målsetting: Utvikle egne ferdigheter i presentasjon og veiledning ved gjennomføring av vergetrening på egen arbeidsplass. Bli kjent med digitale verktøy for opplæring under pandemi.

Innhold:

 • Gjennomgang av ulike tilnærminger til vergetreninger, ink tekniske løsninger

 • Gruppeoppgaver knyttet til presentasjon i Zoom

 • Digital presentasjon av vergeteknikker, film, bilder mm.

 • Erfaringsutveksling i grupper

  Kurs i formidlingsmetodikk er tilrettelagt for ressurspersoner og har som formål å videreutvikle egne ferdigheter, mestring og trygghet i rollen som kollegaveileder i arbeid med utfordrende atferd.

  Deltakelse på kurset forutsetter bestått ressurspersonkurs i regi av Verge Opplæring AS

  Praktisk gjennomføring:

  Kurset gjennomføres etter avtale med den enkelte kunde og kan gjennomføres digitalt eller som ordinært kurs med oppmøte.