S.T.O.P. – analyse og simulering

S.T.O.P. – analyse og simulering

S.T.O.P. – analyse og simulering er et kurs for ressurspersoner og andre interesserte. Kurset fokuserer på praktisk risikoanalyse og simulering. Målsetting med kurset er å gi økt kunnskap og bevissthet til voldsrisikovurdering- og håndtering.

Kurset bidrar til økt bevissthet knyttet til dynamisk risikovurdering, oppgaver og prioritering. Simuleringsøvelser utarbeides av deltakerne basert på egne relevante utfordringer.