Pål-Erik Ruud

Daglig leder

Pål-Erik er daglig leder og gründer av Verge Opplæring AS. Foruten å være en spesialist innenfor fagutvikling og undervisning, er Pål-Erik en respektert fagperson med stor bredde i sin erfaring og kunnskap. Pål-Erik har et stort internasjonalt nettverk, og har bidratt til utvikling av kompetanse relatert til vold og trusler i inn- og utland siden 1992. Pål-Erik har videreutdanning i voldsrisikovurdering- og håndtering (VIVO I og II).