Joachim Eriksen

Prosjektleder

Foruten å være en spesialist innenfor våre kompetanseområder er Joachim utdannet vernepleier med mange års erfaring som miljøterapeut, teamleder, avdelingsleder og fagkonsulent i Bufetat. Joachim har jobbet som prosjektleder siden 2009 og som ressursperson på egen arbeidsplass siden 2005. I tillegg har han videreutdanning i voldsrisikovurdering- og håndtering (VIVO I og II). Joachim har gjennomført over 1000 profesjonelle kursdager med svært gode tilbakemeldinger.