Stein-Erik Næss

Prosjektleder

Foruten å være en spesialist innenfor våre kompetanseområder er Stein-Erik pensjonert Oberstløytnant fra Forsvaret/Hæren. Stein-Erik har grunnleggende befalsutdanning, videregående offisersutdanning, samt Stabsskole. I tillegg har han en bachelor i Business Administration med logistikk som spesialisering. Han har lang tjenesteerfaring fra internasjonalt arbeide, blant annet fra konfliktområder som Midt-Østen og Afrika, hvor han har hatt sentrale roller i operativt relasjonsarbeid, blant annet som militær observatør i FN-operasjoner i Eritrea og Etiopia. Stein-Erik har vært tilknyttet selskapet i over 20 år som konsulent, styreleder og prosjektleder. Stein-Erik har lang og alsidig erfaring fra relasjonelt og pedagogisk arbeid med mennesker på mange ulike arenaer. Han har omfattende erfaring med konflikthåndtering, kommunikasjon og sikkerhet fra et stort antall yrkesgrupper. Stein-Erik er en erfaren og dyktig formidler som skaper motiverende og trygge læringsopplevelser.