Tommy Mørk

Prosjektleder

Foruten å være en spesialist innenfor våre kompetanseområder er Tommy utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i veiledningspedagogikk, samt voldsrisikovurdering- og håndtering (VIVO I og II). Tommy har mange års erfaring som miljøterapeut og teamleder i Bufetat, og avdelingsleder i barne- og ungdomspsykiatri. Han har jobbet som prosjektleder siden 2000, og som ressursperson siden 1997. Tommy har gjennomført over 2500 profesjonelle kursdager for et stort antall yrkesgrupper. Han har vært prosjektansvarlig for flere store leveranser, og er en dynamisk og munter formidler som skaper trygge og praksisnære læringsopplevelser.