Eyvind Norbye

Prosjektleder

Foruten å være en spesialist innenfor våre kompetanseområder er Eyvind sertifisert ART-trener, har erfaring som TMV-ombud, opplæring og erfaring med traumebevisst omsorg, og kognitiv atferdsterapi (KAT). Eyvind har jobbet 17 år i privat og statlig barnevern, i tillegg til 14 år med sikkerhetsrelatert arbeid med mennesker. Eyvind har jobbet som kursleder siden 2012, samtidig som han har vært ansvarlig for sikkerhetsopplæring i Bufetat, avdeling Tromsø Ungdomssenter. Eyvind har jobbet fulltid som prosjektleder siden 2017, og har nå gjennomført mer enn 250 profesjonelle kursdager. Eyvind har en flott tilstedeværelse og svært gode formidlingsevner som skaper trygghet og motivasjon hos deltakerne.