Markus Hernes

Prosjektleder

Foruten å være en spesialist innen våre kompetanseområder er Markus utdannet adjunkt, med mastergrad i spesialpedagogikk og videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd. Markus har mange års erfaring som miljøterapeut, spesialpedagog på skole, og som fagansvarlig i avlastningsbolig. Markus har vært ressursperson på egen arbeidsplass siden 2015, og ble ansatt som prosjektleder hos oss i 2019. Markus er en dyktig formidler med lang og relevant erfaring fra praksis med fokus på forebyggende tiltak og etikk.