Basiskurs

Basiskurs

Målsetting: Basiskurs har som målsetting å gi deltakerne grunnleggende kompetanse og mestring i håndtering av utfordrende atferd.

Innhold: Basiskurs består av mye praktiske øvelser som skal bidra til økt trygghet og mestring i arbeid med utfordrende atferd. Kurset inneholder teoretiske presentasjoner, praktiske øvelser og gruppeoppgaver. Kurset omfatter fagene;

  • Aggresjonsforebyggende atferd og kommunikasjon
  • Positiv personalatferd
  • Personalsamhandling
  • Risiko og sikkerhet
  • Juridiske rammer
  • Etisk refleksjon
  • Fysisk intervensjon
  • Beskyttelse mot vold
  • Situasjonstrening og rollespill
  • Videoveiledning