Sikkerhetskurs for kvinner

Sikkerhetskurs for kvinner

Målsetting: Målsettingen er å formidle kunnskap og ferdigheter til bedre å være i stand til å vurdere egen sikkerhet og ulike risikosituasjoner. 

Innhold: Kurset består av fagene

  • Risiko og sikkerhet
  • Juridiske fag
  • Forståelse av aggresjon og vold
  • Forebyggende tiltak for økt sikkerhet
  • Gruppeoppgaver og aktiv refleksjon
  • Selvforsvarsteknikker
  • Simulering av vanskelige situasjoner

Kurset har hovedfokus på forebyggende kunnskap og enkel beskyttelse mot vold