Skole

Skole

Målsetting: Kvalitetssikring og  bevisstgjøring av tiltak rettet mot utfordrende atferd i skolen.

Innhold:

 • Juridisk forankring. En gjennomgang av aktuelle lovverk
 • Erfaringsutveksling
 • Metodevalg og refleksjon rundt begrepet "minst mulig inngripende»
 • Posisjonering, aktiv skjerming og samhandling
 • Ledsagergrep, støttegrep og føring
 • Situasjonstrening med veiledning tilpasset hver enkelt deltaker
 • Den enkelte deltaker kan melde ønsker og behov for dagen ved å kontakte ansvarlig kursleder

Deltakelse på kurset forutsetter bestått basiskurs og ressurspersonkurs i regi av Verge Opplæring AS

Kursinformasjon

 • Oslo
  18.10.2023
  Brugata 17, 0186 Oslo

  Tid:
  08:45 - 15:30

  Varighet:
  1 dag/ 6 timer

  Pris
  3150,- per deltaker