Ressurspersonkurs – for arbeidsplasser uten tvangslovverk

Ressurspersonkurs – for arbeidsplasser uten tvangslovverk

Målsetting: Ressurspersonkurs har som målsetting å gi deltakerne kompetanse knyttet til forebygging og håndtering av utfordrende atferd, aggresjon og vold.

Innhold: Ressurspersonkurs består av teoretisk kunnskap og konkrete modeller som skal øke kompetansen knyttet til risikovurdering og risikohåndtering på arbeidsplassen. Ressursperson skal etter kurset kunne bistå leder i arbeidet med å forebygge og håndtere aggressive situasjoner som kan oppstå i forbindelse med arbeidet. Kurset inneholder teoretiske presentasjoner, praktiske øvelser og gruppeoppgaver. Programmet består av fagene;

  • Aggresjonsforebyggende atferd og kommunikasjon
  • Positiv personalatferd
  • Personalsamhandling
  • Risiko og sikkerhet
  • Juridiske rammer
  • Etisk refleksjon
  • Beskyttelse mot vold
  • Ettervern – ivaretakelse av kollega
  • Formidlingsmetodikk
  • Videoveiledning