Arbeid med psykisk utviklingshemmede

Arbeid med psykisk utviklingshemmede

Målsetting: Kvalitetssikring og bevisstgjøring av tiltak rettet mot utfordrende atferd hos mennekser med psykisk utviklingshemming.

Innhold:

 • AFAK

 • Personalatferd

 • PAS (Positiv atferdsstøtte)

 • Bruk av makt og tvang relatert til helse- og omsorgstjenesteloven kap 9, opplæringsloven og

  straffeloven

 • Metodevalg og refleksjon rundt begrepet "minst mulig inngripende»

 • Den enkelte deltaker kan melde ønsker og behov for dagen ved å kontakte ansvarlig

  kursleder

 • Erfaringsutveksling

Deltakelse på kurset forutsetter bestått ressurspersonkurs i regi av Verge Opplæring AS

Praktisk gjennomføring:

Kurset gjennomføres etter avtale med den enkelte kunde og kan gjennomføres digitalt eller som ordinært kurs med oppmøte.