AFAK (Aggresjonsforebyggende atferd og kommunikasjon)

AFAK (Aggresjonsforebyggende atferd og kommunikasjon)

Målsetting: Aggresjonsforebyggende atferd og kommunikasjon (AFAK), skal gi deltakerne kunnskap om årsaker til utfordrende atferd, aggresjon og vold. Opplæringen gir en innføring i hvordan utfordrende atferd, aggresjon og vold kan forebygges og håndteres.

Innhold: Kurset består av teoretisk presentasjon med dialog i grupper, samt gruppearbeid. Opplæringen inneholder kunnskap om: