AFAK (Aggresjonsforebyggende atferd og kommunikasjon)

Målsetting: Aggresjonsforebyggende atferd og kommunikasjon (AFAK), skal gi deltakerne kunnskap om årsaker til utfordrende atferd, aggresjon og vold. Opplæringen gir en innføring i hvordan utfordrende atferd, aggresjon og vold kan forebygges og håndteres.

Innhold: Kurset består av teoretisk presentasjon med dialog i grupper, samt gruppearbeid. Opplæringen inneholder kunnskap om:

 • Aggresjon og vold

 • Kommunikasjon

 • Grensesetting

 • Aktiv sansing av varsel- og faresignaler

 • Risikovurdering og håndtering

 • Personalatferd

 • Ettervern

  Praktisk gjennomføring:

  Kurset gjennomføres etter avtale med den enkelte kunde og kan gjennomføres digitalt eller som ordinært kurs med oppmøte.