Utfordrende atferd i skolen

Utfordrende atferd i skolen

Målsetting: Kurset har som målsetting å gi deltakerne grunnleggende kompetanse og mestring i håndtering av utfordrende atferd i skolen.

Innhold:

  • Aggresjonsforebyggende atferd og kommunikasjon

  • Personalatferd

  • Risiko og sikkerhet

  • Juridiske rammer

  • Refleksjon rundt fysisk intervensjon

  • Ettervern

Praktisk gjennomføring:

Kurset gjennomføres etter avtale med den enkelte kunde og kan gjennomføres digitalt eller som ordinært kurs med oppmøte.