Positiv atferdsstøtte (PAS)

Positiv atferdsstøtte (PAS)

Målsetting:

Kurset har som målsetting å gi en innføring i Positiv Atferdsstøtte (PAS) som rammeverk, økt kunnskap om pro-aktive og reaktive strategier, samt ferdigheter i grunnleggende etisk refleksjon rundt temaene selvbestemmelse og økt livskvalitet.

Innhold:

Positiv atferdsstøtte (PAS) er et rammeverk som tar sikte på å øke livskvaliteten til tjenestemottaker gjennom fokus på proaktive strategier i møte med atferd som utfordrer.

Våre kurs har fokus på trygghet og mestringskompetanse i aggresjonsdempende atferd og kommunikasjon, og komplementerer verdigrunnlaget og tilnærmingen i PAS.

Som tilnærming er PAS relativt ny i Norge, men har de senere årene bredt om seg, i hovedsak gjennom videreutdanningen ved ViD Vitenskapelige Høgskole i Sandnes.

Kurset vil bestå av følgende tema:
 

 • Historikk og bakgrunn
 • Oversikt over rammeverket
 • Proaktive strategier
 • Handlingsplaner (PAS-plan)
 • Positiv Håndteringsmodell
 • Etisk refleksjon
   
 • Kurset er et teoretisk kurs med fokus på deltagelse og høy grad av refleksjon. Kurset krever ingen forkunnskaper.

Kursinformasjon

 • Oslo
  03.04.2024
  Brugata 17, 0186 Oslo

  Tid:
  Kl 08.45 - 15.30


  Varighet:
  1 dag /6 timer

   

  Pris
  3150,- per deltaker