Modul 3

Modul 3

Målsetting: Modul 3 har som målsetting å gi deltakerne grunnleggende kompetanse og mestring i arbeid med utfordrende atferd.

Innhold: Modul 3 består av praktiske øvelser som skal bidra til økt trygghet og mestring i arbeid med utfordrende atferd. Kurset omfatter fagene;

• Fysisk intervensjon
• Beskyttelse mot vold
• Situasjonstrening og rollespill
• Videoveiledning