Håndtering av utagerende barn

Håndtering av utagerende barn

Målsetting: Målsettingen er å tilføre kunnskap og ferdigheter for håndtering av utagerende barn som er til fare for seg selv og andre.

Innhold:

  • Teoretisk forankring
  • Forebyggende tiltak
  • Handlingsalternativer
  • Teknikker for fysisk intervensjon ovenfor barn
  • Slippeprosedyrer og oppfølging

Deltakelse på kurset forutsetter bestått basiskurs og ressurspersonkurs i regi av Verge Opplæring AS