Alternativ fysisk intervensjon

Alternativ fysisk intervensjon

Målsetting: Målsettingen er å tilføre kunnskap og økt bevissthet til alternative metoder for fysisk intervensjon. Dette er viktig kunnkskap for ressurspersoner i vurdering av metodevalg ved egen arbeidsplass relatert til faglige og etiske rammer.

Innhold:

  • Teoretisk forankring
  • Kryssede armer "basket hold»
  • Liggende "T-kontroll»
  • Strak arm til nedlegging
  • Refleksjon rundt funksjonalitet og minst mulig inngripende tiltak/metode

Deltakelse på kurset forutsetter bestått basiskurs og ressurspersonkurs i regi av Verge Opplæring AS