Barnevern

Barnevern

Målsetting: Målsettingen er å gi ressurspersoner ansatt i Bufetat/barnevern målrettet oppfølging tilpasset arbeid i barnevern.

Innhold:

  • Organisering og kvalitetssikring av oppfølging på arbeidsplassen
  • Bruk av makt og tvang på institusjon relatert til barnevernloven, rettighetsforskriften og straffeloven
  • Kontaktmetoder
  • Ledsagergrep
  • Moderat og aktiv fysisk intervensjon
  • Beskyttelse mot vold
  • Bistandsteknikker for beskyttelse av 3. person

Deltakelse på kurset forutsetter bestått basiskurs og ressurspersonkurs i regi av Verge Opplæring AS