Ressurspersonkurs

Ressurspersonkurs

Målsetting: Ressurspersonkurs har som målsetting å gi deltakerne grunnleggende kompetanse og mestring i rollen som veileder i arbeid med utfordrende atferd.

Innhold: Ressurspersonkurs består av mye praktiske øvelser som skal bidra til mestring i rollen som veileder i arbeid med utfordrende atferd. Kurset inneholder teoretiske presentasjoner, praktiske øvelser og gruppeoppgaver. Programmet består av fagene;

  • Aggresjonsforebyggende atferd og kommunikasjon
  • Positiv personalatferd
  • Personalsamhandling
  • Risiko og sikkerhet
  • Juridiske rammer
  • Etisk refleksjon
  • Fysisk intervensjon
  • Beskyttelse mot vold
  • Formidlingsmetodikk
  • Videoveiledning

For å delta på kurset, må du ha bestått basiskurs i regi av Verge Opplæring AS