Nødverge

Nødverge

Målsetting: Målsettingen er å tilføre kunnskap om selvforsvar i nødvergesituasjoner hvor du utsettes for alvorlige aggressive angrep

Kursinnhold:

  • Teoretisk forankring
  • Juridiske rammer
  • Forebyggende tiltak
  • Nødvergeteknikker

Deltakelse på kurset forutsetter bestått basiskurs og ressurspersonkurs i regi av Verge Opplæring AS