Aktiv fysisk intervensjon, stressmestring og slippeprosedyre

Aktiv fysisk intervensjon, stressmestring og slippeprosedyre

Målsetting: Målsettingen er å tilføre kunnskap og ferdigheter som bidrar til økt mestring ved bruk av aktiv fysisk intervensjon, stressmestring og fokus på slippeprosedyre under stress og utmattelse.
Innhold:

  • Aktiv fysisk intervensjon i alenesituasjon
  • Mestringsøvelser under stress
  • Ulike alternativer for slippeprosedyre/de-eskalering
  • Oppsummering

Kurset stiller krav til aktiv deltakelse og relativt høy intensitet !

Deltakelse på kurset forutsetter bestått basiskurs og ressurspersonkurs i regi av Verge Opplæring AS