Våre målgrupper

- Lær å mestre utfordrende atferd

Omsorg

Yrkesgrupper innen helse, omsorg og utdanning med omsorgsplikt ovenfor sin målgruppe:
 • Barnehage

 • Skole

 • Barnevern

 • Utviklingshemning

 • Demensomsorg

 • Psykiatri

 • Rusomsorg

 • Ambulanse

 • Fosterhjem

 • Beredskapshjem


Service

Yrkesgrupper som yter tjenester og bistand, men hvor primærfokus er arbeidstakers trygghet og sikkerhet:
 • NAV

 • Akuttmottak

 • Somatiske avdelinger

 • Hjemmebaserte tjenester

 • Ambulerende tjenester

 • Skranke- og resepsjon

 • Hotell- og restaurant

 • Transport og reiseliv

 • Varehandel


Sikkerhet

Yrkesgrupper med definerte roller knyttet til kontroll og sikkerhet:
 • Forsvaret

 • Politiet

 • Kriminalomsorg

 • Psykiatri

 • Barnevern

 • Trafikkbetjenter

 • Sikkerhetsvakter

 • Vektere