Åpent ressurspersonkurs

Kun 2 ledige plass(er)

  12.-15.9.2022
  Oslo, Brugata 17
  Eyvind Norbye


Dag 1:
08:45 - 16:00

Dag 2:
08:45 - 16:00

Dag 3:
08:45 - 16:00

Dag 4:
08:45  -16:00

Varighet:
4 dager / 25 timer

Skriv inn epost / telefonnummer