Grunnkurs i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Kapittel 9

  12.4.2023
  Oslo, Brugata 17
  Markus Hernes


Dag 1:
08:45 - 15:30

Varighet:
1 dag/ 6 timer

Skriv inn epost / telefonnummer