Behovsvurdering

Behovsvurdering

Behovsvurdering av arbeidsplassen er nødvendig for å tilføre riktig kompetanse innefor de rammene som er tilgjengelige. En felles utfordring er begrenset tid til opplæring, økonomiske begrensninger og øvrige rammebetingelser for den enkelte arbeidsplass. Øvrige rammebetingelser omfatter fysisk miljø, antall ansatte, virksomhetens formål og hvilken type utfordrende atferd de ansatte utsettes for.

I en innledende fase er det viktig å avklare:

  • Hvilke forebyggende tiltak er gjennomført?

  • Er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse?

  • Arbeider arbeidstaker alene eller sammen med kollega/er?

  • Forvalter arbeidstaker verdier, makt eller kontroll?

  • Er det arbeidstakers sikkerhet som er i fokus?

  • Er bruk av makt og tvang en definert del av arbeidet?

  • Hvilken målsetting er definert med opplæringstiltaket?