Faglig forankring

Faglig forankring

Vår faglige forankring kombinerer unik erfaring med relevant teori, og gir våre kursdeltakere en positiv læringsopplevelse innenfor etiske, juridiske og faglige rammer. 

 • Arbeidsmodellen

  Vår arbeidsmodell er utviklet siden 1992, og har bidratt til vår unike kompetanse i formidling av trygghet og mestring av utfordrende atferd.

  Mer info
 • Behovsvurdering

  Effektive opplæringstiltak tilpasset deres behov innenfor økonomiske og tidsmessige rammer. 

  Mer info
 • Målsetting

  Trygghet og mestring ved å tilføre troverdig og funksjonell kunnskap og ferdigheter

  Mer info
 • Pedagogikk

  Vi lærer mest av det vi gjør selv, og vi motiveres mest av det som gir oss noe tilbake.

  Mer info
 • Etikk

  Teori er en god tjener, men en dårlig herre, det er praksis som definerer oss. 

  Mer info
 • Risiko og sikkerhet

  Forskrift om arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold (Kapittel 23A)

  Mer info
 • Juridiske fag

  Ofte gjør man urett ved å unnlate en handling, ikke bare ved å handle.

  Marcus Aurelius

  Mer info
 • Kommunikasjon og konflikthåndtering

  Vennlighet er et språk de døve kan høre og de blinde se...

  Mer info
 • Psykologi

  “Når vi ikke lenger kan endre en situasjon, blir vi utfordret til å forandre oss selv.”

  Viktor Frankl

  Mer info
 • Fysiologi

  Arbeidsmiljølovens krav til "alder, kyndighet og øvrige forutsetninger"

  Mer info
 • Fysisk intervensjon

  Trygghet og mestring reduserer stress og frykt. Maktmisbruk er ofte en konsekvens av mangel på bedre alternativer.

  Verge Opplæring AS

  Mer info
 • Beskyttelse mot vold

  Kunnskap om gode handlingsalternativer gir økt trygghet. Mestring av gode handlingsalternativer krever trening.

  Verge Opplæring AS

  Mer info