Psykologi

Psykologi

Psykologi kan defineres som det vitenskapelige studiet av atferd og tanke. All menneskelig kontakt og kommunikasjon faller således under dette fagområdet. Sentrale deler av vår psykologiske forankring omfatter:

  • Læringspsykologi

  • Pedagogisk psykologisk kunnskap

  • Kognitiv psykologi

  • Sosialpsykologi

  • Biopsykologi

  • Atferdsanalyse

  • Utviklingspsykologi og traumebevissthet

Vår oppgave er å forankre det vi formidler, men gjøre innholdet enkelt, forståelig og funksjonelt.