Beskyttelse mot vold

Beskyttelse mot vold

Beskyttelse mot vold er taktikk og teknikker utviklet for å gi funksjonelle handlingsalternativer når vi blir utsatt for fysiske angrep. Teknikkene vi bruker er utviklet siden 1992 og er tilpasset rollen som arbeidstaker. Våre metoder evalueres fortløpende juridisk, fysiologisk, faglig og etisk.

Teknikker utviklet for å beskytte seg mot vold har sin bakgrunn fra ulike former for kampkunst og selvforsvar. Det finnes tusenvis av alternative teknikker av ulik vanskelighetsgrad og skadepotensiale.

Våre kriterier for utvikling og valg av teknikker er:

 • Grovmotoriske og enkle å lære.

 • Få teknikker hvor hver teknikk egner seg til beskyttelse mot flere typer angrep.

 • Minst mulig fare for smerte eller skade på personen som angriper.

 • Mange teknikker som er utviklet spesielt for ansatte som jobber innen helse, omsorg og skole, og for ansatte som jobber med barn, utviklingshemmede og demente.

 • Teknikkene er juridisk forholdsmessige i rollen som arbeidstaker og omsorgsperson.

 • Mange av teknikkene og taktikkene er forebyggende og avverger at arbeidstaker utsettes for fysiske angrep.

 • Teknikkene er trygghetsskapende for arbeidstaker og bidrar til bedre stressmestring, emosjonell kontroll, og økt bevissthet til egen atferd.

 • Teknikker til beskyttelse mot fysiske angrep er integrert med metoder for fysisk intervensjon (kontroll).

Teknikker til beskyttelse mot vold krever opplæring og repeterende vedlikehold. De fleste arbeidstakere får lite opplæring og sporadisk repetisjon. Det er derfor viktig å begrense antall teknikker og velge teknikker som er enkle, men faglig forsvarlige. Selv om slike teknikker krever opplæring og repetisjon, mener vi opplæringen er viktig for ansatte som jobber i utsatte yrker. Arbeidstilsynet skriver; "i noen yrker kan det være nødvendig med opplæring i selvforsvar".

Vår erfaring er at opplæring bidrar til at arbeidstaker opplever økt trygghet og blir bedre i stand til å vurdere risiko knyttet til fysisk vold. Vår erfaring tilsier at bevisstgjøring og økt kunnskap om selvforsvar gir økt trygghet, uavhengig av om teknikkene mestres eller ikke.

Innenfor fagområdet beskyttelse mot vold har vi mange undergrupper:

 • Posisjonering

 • Aktiv skjerming

 • Beskyttelse mot kontaktangrep (stabilisering og frigjøring)

 • Beskyttelse mot dynamisk vold (slag, spark og gjenstander)

 • Bistandsteknikker (hvordan hjelpe andre som blir utsatt for vold)

 • Fysisk intervensjon (kontrollteknikker)