Målsetting

Målsetting

Målsettingen med vergekurs er å forebygge situasjoner med utfordrende atferd rettet mot personalet, publikum og andre målpersoner. Vi har lang erfaring med å gi arbeidstakerne økt trygghet ved å tilføre riktig kunnskap og ferdigheter. Gjennom realistiske praktiske øvelser bidrar vi til økt mestring og bevisstgjøring.

Ansattes trygghet i møte med utfordrende atferd er viktig for effektiv forebygging. Vi vektlegger positiv personalatferd og aggresjonsforebyggende atferd og kommunikasjon, innenfor etiske, juridiske og faglige forankrede rammer.