Pedagogikk

Pedagogikk

Vi jobber aktivt med videreutvikling av pedagogiske rammer for å skape effektive og motiverende læringsopplevelser med fokus på personlig utvikling og mestring.

  • Erfaring og troverdighet: det er viktig for oss at våre ansatte har relevant erfaring og et solid faglig fundament. Våre kursdeltakere skal raskt oppleve våre instruktører som troverdige, og det faglige innholdet som relevant. 

  • Relasjonskompetanse: alle våre ansatte har god relasjonskompetanse og sosiale ferdigheter til å ivareta en stor bredde av kursdeltakere. Vi møter et stort mangfold av kursdeltakere med mange ulike behov og erfaringer. Vi er dyktige på struktur og ledelse, men også på å ivareta den enkeltes behov for trygghet og mestring.  

  • Kvalitet: vi har påtatt oss ansvaret med å formidle kompetanse. Dette ansvaret forplikter oss til å være kvalitetsorienterte og etterrettelige. Vi har fokus på kvalitet i vårt læremateriell, presentasjoner og fremføring.

  • Historiefortelling: vi benytter oss mye av historiefortelling og eksempler når vi formidler vår kompetanse. Historiefortelling er et svært effektivt pedagogisk hjelpemiddel for å skape interesse og assosiasjoner. Historiefortelling gir også mer effektiv læring som er lettere å huske.

  • Mestringsfokus: vi er opptatt av å skape opplevelser av mestring, men også interesse, motivasjon, holdninger, aktiv refleksjon og økt bevissthet til muligheter og begrensninger. Målet er økt trygghet for ansatte.

  • Situasjonstrening: på de fleste av våre kurs gjennomfører vi situasjonstrening. Dette er praktiske øvelser på relevante ferdigheter i kjente situasjoner, relatert til egen arbeidssituasjon. Det er deltakerne selv som bidrar til å utarbeide relevante caser.  

  • Rollespill og videoveiledning: vi har siden midten av -90 tallet benyttet oss av rollespill og videoveiledning på de fleste av våre kurs. Vi er flinke til å skape trygghet i gruppa og positive læringsopplevelser. Ved bruk av rollespill og videoveiledning kan vi reflektere rundt mange ulike temaer som; personalatferd, kommunikasjon (verbal og nonverbal), samhandling, aktiv lytting, teknisk utførelse, stressmestring, minst mulig inngripende tiltak, etiske dilemmaer, juridiske dilemmaer osv.

  • Evaluering: alle våre kurs evalueres av kursdeltakerne. Vi benytter individuell evaluering, gruppeevaluering i små grupper, og felles gruppeevaluering avhengig av type kurs, målgruppe og antall deltakere.  Evalueringene brukes strukturert for videreutvikling av kompetanse og tilbakemelding til arbeidsgiver.